Okresowe przeglądy gaśnic

Okresowe przeglądy techniczne gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta urządzeń gaśniczych, niemniej nie rzadziej niż raz do roku. Sam przegląd jest badaniem, które ma na celu zweryfikowanie stanu urządzenia gaśniczego.

W trakcie przeglądu specjalista określa, czy konieczne jest przeprowadzenie działań konserwacyjnych, legalizujących, a także ewentualnych napraw lub wymiany urządzeń gaśniczych. W trakcie przeglądu możliwe jest zlecenie m.in. wymiany środka gaśniczego, znakowania czy malowania gaśnicy. Niezależnie od typu gaśnicy, okresowy przegląd musi być dokonywany nie rzadziej niż raz do roku, a wymiana środka gaśniczego nie rzadziej niż co 5 lat.


KOSZTY

przeglądy gaśnic: od 10 zł netto

naprawa gaśnicy: od 30 zł netto